Charitable

 HAND-TO-HAND CHARITY SERVICES IN COLLABORATE WITH IMAGE COLLEAGUE SOCIETY, INTERNATIONAL
A Relief Rescue Mission Projects
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WHO WE ARE
Founded in 2013, Hand-To-Hand Relief Organization Charity Services collaborate with the Image Colleague Society, International for Out Reaches to the poor in domestic mainly in Orange County, California and Overseas in Far-East countries to help the poor struggling survivors. 

WE NEED SPONSOR
Open your heart please to support our mission to the poor! The donations get 90% directly contributed to the struggling survivors via Hand-To-Hand. 07% Fund raise. 03% Admin.

DONATION 
"Open heart to the poor - Tax deductible". Please donate fund to Hand-To-Hand Relief Organization

MISSION
"To serve globally and strive to end hopelessness"
                                                
THƯ NGỎ _________________________________________________________________

Hand-To-Hand là tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi kết hợp với hiệp hội nhiếp ảnh ICS quốc tế và những người có lòng nhân ái cùng chung lý tưởng, góp sức, trợ giúp những người kém may mắn gặp những hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ hiện đang sống rãi rác, lây lấc khắp đó đây. Hand-To-Hand đặc nền tảng nhân ái ra ngoài xu hướng chính tri, tôn giáo, giới tính để phục vụ tha nhân; dồng loại đang gặp những cơn bỉ cực để dành lại quyền sống thoát khỏi cảnh khó nghèo trong đời sống hiện hữu. Chính vì vậy thư ngỏ Hand-To-Hand gởi đến quí vi có lòng từ bi, bác ái, hảo tâm mở rộng cánh cửa trái tim bao dung, nới vòng tay nhân ái cứu giúp những người hoạn nạn khốn cùng này.

Tin vào quyền năng của đấng tạo hóa, đức từ bi, quí vị sẽ được nhận công đức bội hậu. Mọi sự đóng góp của quí vị hảo tâm. Hand-To-Hand xin cám ơn ghi nhận những hiện kim, hiện vật, như: xe củ, đồ vật dư thừa trong gia đình quí vị để có thể tạo thêm  nguồn tài trợ cho Hand-To-Hand đã và đang thực hiện chương trình World Rescuse Mission trong đó có chương trình “miếng khi đói bằng gói khi no” phát cơm từ thiện đến những người vô gia cư. 

Hand-To-Hand không từ bỏ việc làm từ thiện lớn nhỏ nào nhằm mục đích hướng dẩn học vấn, nghề nghiệp, việc làm cho người khuyết tật, nuôi dưởng trẻ mồ côi, người già neo đơn, giúp phục vụ y tế cho bệnh nhân nghèo, sửa chửa nhà cửa hư nát cho những người đang ở trong tình trạng vô gia cư. Yểm trợ việc mai táng cho những người tứ cố vô thân khi lìa đời.

Hand-To-Hand chân thành cám ơn tấm lòng vàng của quí vị hảo tâm. Mọi sự đóng góp của quí vị được miễn trừ thuế.

Trân trọng,

Hand-To-Hand
OFFICE OF ADMINISTRATION 
Tony Le Kim Thuan, Phone: (714) 460-3205 - Email: tonyle@icsphoto.us - Website: www.ics[hoto.us
OFFICE OF EXECUTIVE
Mrs Thanh-Hương Nguyen, CEO
Phone: (714) 727-8018 
Email: handtohandhuong@yahoo.com



OFFICE OF ADMINISTRATION 
Tony Le Kim Thuan
Hon Life President ICS International
Phone: (714) 460-3205 
Email: tonyle@icsphoto.u