Charitable

 HAND-TO-HAND CHARITY SERVICES

A Relief Organization Operated by Mrs Thanh-Huong Nguyen -  World Rescue Mission 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DONATION 

"Open heart to the poor - Tax deductible". Please donate fund to Hand-To-Hand Relief Organization

MISSION

"To serve globally and strive to end hopelessness"

                                                

THƯ NGỎ __________________________________________

Hand-To-Hand là tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi kết hợp những người có lòng nhân ái cùng chung lý tưởng, góp sức, trợ giúp những người kém may mắn gặp những hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ hiện đang sống rãi rác, lây lấc khắp đó đây. Hand-To-Hand đặc nền tảng nhân ái ra ngoài xu hướng chính tri, tôn giáo, giới tính để phục vụ tha nhân; dồng loại đang gặp những cơn bỉ cực để dành lại quyền sống thoát khỏi cảnh khó nghèo trong đời sống hiện hữu. Chính vì vậy thư ngỏ Hand-To-Hand gởi đến quí vi có lòng từ bi, bác ái, hảo tâm mở rộng cánh cửa trái tim bao dung, nới vòng tay nhân ái cứu giúp những người hoạn nạn khốn cùng này.

Tin vào quyền năng của đấng tạo hóa, đức từ bi, quí vị sẽ được nhận công đức bội hậu. Mọi sự đóng góp của quí vị hảo tâm. Hand-To-Hand xin cám ơn ghi nhận những hiện kim, hiện vật, như: xe củ, đồ vật dư thừa trong gia đình quí vị để có thể tạo thêm  nguồn tài trợ cho Hand-To-Hand đã và đang thực hiện chương trình World Rescuse Mission trong đó có chương trình “miếng khi đói bằng gói khi no” phát cơm từ thiện đến những người vô gia cư. 

WHO WE ARE

Founded in 2013, Hand-To-Hand Relief Organization Charity Services Out Reaches to the poor in domestic mainly in Orange County, California and overseas in Far-East countries to help the poor struggling survivors. 

WE NEED SPONSOR

Open your heart please to support our mission to the poor! The donations gets 90% directly contributed to the struggling survivors via Hand-To-Hand. 07% Fund raise. 03% Admin.

CONTACT: Mrs Thanh-Hương Nguyen, CEO

Phone: (714) 727-8018 

Email: handtohandhuong@yahoo.com

OFFICE OF ADMINISTRATION 

Tony Le

10471 Bonnie Dr. 

Garden Grove, California 92843

Phone: (714) 460-3205 

Email: tonyle@icsphoto.us

Hand-To-Hand ____________________________________

Hand-To-Hand không từ bỏ việc làm từ thiện lớn nhỏ nào nhằm mục đích hướng dẩn học vấn, nghề nghiệp, việc làm cho người khuyết tật, nuôi dưởng trẻ mồ côi, người già neo đơn, giúp phục vụ y tế cho bệnh nhân nghèo, sửa chửa nhà cửa hư nát cho những người đang ở trong tình trạng vô gia cư. Yểm trợ việc mai táng cho những người tứ cố vô thân khi lìa đời.

Hand-To-Hand chân thành cám ơn tấm lòng vàng của quí vị hảo tâm. Mọi sự đóng góp của quí vị được miễn trừ thuế.

Trân trọng,